Safranbolu'da bir mutasavvıf
Melih Bahaddin KÜÇÜK

Melih Bahaddin KÜÇÜK

Safranbolu'da bir mutasavvıf

23 Kasım 2019 - 21:51 - Güncelleme: 23 Kasım 2019 - 21:53

 Anadolu’nun çeşitli yerlerinde önemli mutasavvıflar yetişmiş, yetiştikleri yerlerden yoğrulup çeşitli eserler bırakmışlardır.

 Sadık Vicdani, 8 Kasım 1866’da gözlerini Safranbolu’da açmış, oranın kültürü ile yoğrularak kendini geliştirmiştir. Biraz büyüdükten sonra Eğitim hayatına Kastamonu’da devam eden Vicdani, küçük yaşta memur olmuştur.

 Ailesi Kadirriye tarikatına mensup olan Vicdani, çalışma hayatına devam ederken aynı zamanda şehrin önde gelen alimlerinin de tekkesinden geçmiştir. Sonradan Meclis-i Mebusan’da Milletvekilliği ve reislik yapacak olan Nakşi- Halidi şeyhi Ahmet Mahir Efendi’ye intisap etmiş, ondan dersler de almıştır. 1893 yılında icazet alarak Seyr-ü suluku’nu da tamamlamıştır.

 Memuriyeti sırasında hüsn-ü hat ve imla dersleri de veren Vicdani, Entelektüel birikimine gazetecilik, şairlik, mektupçuluğu da eklemiştir. İlmi ve edebi eserleri hem nazım hem de mensur şeklinde ele almıştır. Ciddi eserlerinin yanında “latife” ve “mizah” alanlarında da çok başarılıdır. En önemli ve onun tanınmasını sağlayan eseri “Tomar-ı Turuk-u Alliye” dir. Yazdığı eserlerden birisi olan “Perişan” a Mualli Naci:

“Sâdık mı olmaz kendine bir şâir-i mâhir demek

 Vicdânî-i hoş-meşrebin âsârı cem‟iyyetlidir

Mecmû‟a-i âsârını bir kerre tedkîk eyleyin

İsmi “Perîşan”dır fakat efkârı cem‟iyyetlidir.”

Diyerek Vicdani’nin şairliğine övgüler yağdırmıştır.

  Sadık Vicdani, Mutasaffıv olarak önemli bir kişiliğe sahip olmakla birlikte Türk Edebiyatı açısından da önemli bir kişiliktir. İlahiyat Bölümleri’nin tasavvuf derslerinde ismi sıkça geçmektedir.

 

Parasız

“Şimdi gökden yağmıyor da menn ü selvâ parasız

Kimse vermez kimseye dest-i tevellâ parasız

Olsa da yek-digere karşı temennâ parasız

Uğramaz semt-i hayâle mâlîhülyâ parasız

Çok uzunmuş geçmiyor Şebhâ-yı yeldâ parasız

Zannedersem kaldı dünyâ, ehl-i dünyâ parasız”

 

 

kaynak: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 7/1 2018

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar